logo marketingcarriere.nl

KAS BANK

De Entree 500
1101 EE
Amsterdam

020 - 557 59 11
www.kasbank.com


Actief in

KAS BANK N.V. is een solide, gespecialiseerde Europese bank met een breed scala aan effectendiensten en investor services. KAS BANK richt zich primair op institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen en asset managers) en financiële instellingen (banken en brokers).

Medewerkers
Circa 800
Structuur

KAS BANK heeft vestigingen in Amsterdam, Frankfurt am Main en Londen. KAS Investment Servicing GmbH is gevestigd in Wiesbaden.

Profiel

KAS BANK N.V. is een solide, gespecialiseerde Europese bank met een breed scala aan effectendiensten en investor services. De focus ligt op toegevoegde waarde diensten op het gebied van treasury, risicobeheersing en managementinformatie. Deze dienstverlening wordt ontwikkeld op de basisdiensten beleggingsadministratie, custody, clearing en settlement.

KAS BANK richt zich primair op institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen en asset managers) en financiële instellingen (banken en brokers). KAS BANK verricht geen actieve asset management diensten en is volledig ongebonden, hetgeen de volledige neutraliteit en onafhankelijkheid van de bank onderstreept. Een laag risicoprofiel vormt een integraal onderdeel van onze dienstverlening.

KAS BANK is in 1806 in Amsterdam opgericht en heette tot 2002 Kas-Associatie. Het doel van de bank is te groeien tot de beste kwaliteitsaanbieder van effectendiensten in Europa aan eindbeleggers en financiële instellingen. KAS BANK wil een unieke bank onder de Europese banken blijven. Zij wil haar zelfstandigheid combineren met gezonde groei, goede winstgevendheid, en hoog en duurzaam rendement voor alle bij de bank betrokken stakeholders: cliënten, aandeelhouders en medewerkers.

Cultuur
KAS BANK is een herkenbare organisatie die hoogwaardige diensten levert, waar het prettig samenwerken is met respect voor het individu, waar ruimte is om initiatieven te nemen en talenten te ontplooien en waar medewerkers zich betrokken voelen en in onderling vertrouwen optimaal tot hun recht kunnen komen. KAS BANK stelt hoge eisen aan haar werknemers. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn de kenmerken van de bank. KAS BANK voert dan ook als bewust beleid: 'kennis op alle niveaus te vergroten ter optimalisering van haar effectiviteit en behoud van kennisvoorsprong'.

Loopbaanmogelijkheden
KAS BANK geeft ambitieuze mensen de kans om een rol van betekenis te spelen in de financiële centra van Europa. KAS BANK biedt haar medewerkers een dynamische werkomgeving in het centrum van Amsterdam. Medewerkers worden voortdurend gestimuleerd hun talenten volledig te benutten. Afhankelijk van opleiding en persoonlijkheid wordt de medewerker geplaatst in een functie die past binnen zijn specialisatie. Iedere nieuwe werknemer wordt begeleid via een training 'on the job'.

Eigen initiatief is daarna de basis voor verdere ontwikkeling binnen KAS BANK. Er zijn talrijke mogelijkheden voor individuele ontplooiing, onder andere door stages en job rotation. Doordat specifieke kennis vereist is, krijgen medewerkers op maat gesneden - zowel interne als externe - opleidingen. Kortom, KAS BANK biedt een uitdagende werkomgeving en legio groeimogelijkheden.