Sleutelfuncties audit, actuarieel en risicobeheer steeds nadrukkelijker betrokken bij de pensioentransitie

Sleutelfuncties audit, actuarieel en risicobeheer steeds nadrukkelijker betrokken bij de pensioentransitie

Sleutelfuncties bij pensioenfondsen vervullen een cruciale rol in een beheerste transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. In het eerste kwartaal van 2024 is DNB daarom het gesprek aangegaan met sleutelfunctiehouders. Hieronder staan de belangrijkste inzichten uit de betreffende bijeenkomsten en de presentaties die DNB hier heeft gegeven.

Sleutelfuncties bij pensioenfondsen vervullen een cruciale rol in een beheerste transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. In het eerste kwartaal van 2024 is DNB daarom het gesprek aangegaan met sleutelfunctiehouders over hun rol in de pensioentransitie. Tijdens deze rondetafelgesprekken werden de uitkomsten vanuit DNB’s meest recente WTP-monitoringsvragenlijst gepresenteerd. Hierbij werd specifiek gekeken naar de betrokkenheid van de verschillende sleutelfunctiehouders bij mijlpalen in de transitie. Hieronder staan de belangrijkste inzichten uit de betreffende bijeenkomsten en de presentaties die DNB hier heeft gegeven.

Interne auditfuncties zien pensioentransitie als kans om meerwaarde te laten gelden

Begin februari was DNB te gast bij KPMG en het Instituut van Internal Auditors (IIA) om een presentatie te geven tijdens een rondetafelbijeenkomst voor sleutelfunctiehouders interne audit. Gedurende de presentatie van DNB leverde de bespreking van de WTP-monitoringsvragenlijst interessante discussies op onder de deelnemers. Zij discussieerden onder meer over de vorm van betrokkenheid van de sleutelfunctiehouder interne audit. Bijvoorbeeld: zijn periodieke audits passend of meer specifieke assurance-opdrachten met een gerichte taakomschrijving? De slides van de presentatie die DNB tijdens deze rondetafelbijeenkomst verzorgde, kunt u hier terugvinden. Op de website van het IIA kunt u eveneens een uitgebreid verslag teruglezen.

Lees meer >>